Ιπτάμενο Αυτοκίνητο

Ένα τετραθέσιο αερο-ταξί

Ένα τετραθέσιο αερο-ταξί

Το όχημα λειτουργώντας ως ιπτάμενο ταξί θα μπορεί να μεταφέρει επιβάτες σε αποστάσεις 160 ως 800 χλμ.

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ