Ισχάκη

"Λίγες ώρες μάσκα και θα βρεθεί λύση..."

"Λίγες ώρες μάσκα και θα βρεθεί λύση..."

Το σχόλιο της γιατρού