Ιστορική

 Αναβολή του συνεδρίου για τον Δασκαλογιάννη

 Αναβολή του συνεδρίου για τον Δασκαλογιάννη

Ο χρόνος διεξαγωγής του συνεδρίου θα γνωστοποιηθεί αργότερα.