Καινοτόμα

Τα αστικά βιο-απόβλητα μετατρέπονται σε καινοτόμα προϊόντα

Τα αστικά βιο-απόβλητα μετατρέπονται σε καινοτόμα προϊόντα

Το έργο WaysTUP! θα συμβάλει στη διεθνή έρευνα