Καλλιτεχνικές Σχολές

Ανοίγουν οι καλλιτεχνικές σχολές τη Δευτέρα

Ανοίγουν οι καλλιτεχνικές σχολές τη Δευτέρα

Επιστρέφουν οι σπουδαστές σε ωδεία, σχολές χορού, καλλιτεχνικά και θεατρικά εργαστήρια