ΚΑΠ

"Ζεστό" χρήμα από τους ΚΑΠ σε Περιφέρεια και Δήμους της Κρήτης

"Ζεστό" χρήμα από τους ΚΑΠ σε Περιφέρεια και Δήμους της Κρήτης

Αναλυτικά τα ποσά που θα λάβουν