Κασσωτάκη

Σύσκεψη στην 7η ΥΠΕ για την δημόσια υγεία

Σύσκεψη στην 7η ΥΠΕ για την δημόσια υγεία

Αντικείμενο της συνάντησης, στην οποία συμμετείχαν και υπηρεσιακά στελέχη της 7ης ΥΠΕ Κρήτης και των νοσοκομείων, αποτέλεσε η ενημέρωση των φορέων υγείας για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2021-2027 και η διαδικασία ωρίμανσης μελετών έργων ΕΤΠΑ και Ταμείου Συνοχής που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο α[...]