Κασταλία

Και δεύτερη παρέμβαση Εισαγγελέα σε κλινική στη Γλυφάδα

Και δεύτερη παρέμβαση Εισαγγελέα σε κλινική στη Γλυφάδα

Σκοπός της έρευνας είναι να αναζητηθεί εάν υπήρξε παραβίαση των μέτρων πρόληψης για την διάδοση ασθενειών που προβλέπονται στο άρθρο 285 του Ποινικού Κώδικα.