Καταδύσεις

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού

Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού

Περιλαμβάνει ρυθμίσεις για το καθεστώς λειτουργίας που διέπει τις Περιοχές Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης