Κατάληψη Ηρακλείου

 Οι Γερμανοί καταλαμβάνουν Ηράκλειο και Ρέθυμνο!

Οι Γερμανοί καταλαμβάνουν Ηράκλειο και Ρέθυμνο!

29 Μαΐου 1941 -10η μέρα της μάχης της Κρήτης- Οι αντοχές λιγοστεύουν