Κατανάλωση Φαρμάκων

Ερευνα του ΟΟΣΑ: Η κατανάλωση φαρμάκων στην Ελλάδα

Ερευνα του ΟΟΣΑ: Η κατανάλωση φαρμάκων στην Ελλάδα

Αμφισβητείται η παγιωμένη αντίληψη ότι οι Έλληνες καταναλώνουν πολλά φάρμακα