Καταπολέμηση

Συλλογική ή ατομική καταπολέμηση του δάκου;

Συλλογική ή ατομική καταπολέμηση του δάκου;

Η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών πρέπει να ολοκληρωθεί άμεσα και να αλλάξει η στρεβλή νοοτροπία αντιμετώπισης της δακοκτονίας ως στατικής διαδικασίας.

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ