Καθαρή Ενεργειακή Μετάβαση της Κρήτης

Τηλεδιάσκεψη για το σχέδιο «Καθαρή Ενεργειακή Μετάβαση της Κρήτης»

Τηλεδιάσκεψη για το σχέδιο «Καθαρή Ενεργειακή Μετάβαση της Κρήτης»

Αυτό το Σχέδιο αποτελεί υποχρέωση των 26 πρωτοπόρων ευρωπαϊκών νησιών – μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται και η Κρήτη – σύμφωνα με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Γραμματείας για την Καθαρή Ενέργεια στα Ευρωπαϊκά Νησιά.