Καθαρισμός

 Καθαρισμός τάφρων και πρανών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο

Καθαρισμός τάφρων και πρανών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο

Από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ