Καθαρισμός Ρέματος

Οι κλοπές και οι φθορές έφεραν τη διακοπή των εργασιών

Οι κλοπές και οι φθορές έφεραν τη διακοπή των εργασιών

Ο λόγος για τον καθαρισμό του ρέματος στην περιοχή Σισίου