Καθεστώς προστασίας

Σε καθεστώς δικαστικής προστασίας από τους πιστωτές, σημαντικός tour operator

Σε καθεστώς δικαστικής προστασίας από τους πιστωτές, σημαντικός tour operator

Προσφέρει πακέτα διακοπών σε πολλές περιοχές της Ελλάδας μεταξύ των οποίων και στην Κρήτη