Κατολισθητικά Φαινόμενα

Παρουσιάζεται η μελέτη για την οδό Μαλινδρέτου

Παρουσιάζεται η μελέτη για την οδό Μαλινδρέτου

Για την αντιμετώπιση των κατολισθητικών φαινομένων