Κεφαλαλγία

Τι σημαίνει αν σας πιάσει πονοκέφαλος στην αριστερή πλευρά

Τι σημαίνει αν σας πιάσει πονοκέφαλος στην αριστερή πλευρά

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε τη διαφορά μεταξύ των συμπτωμάτων ενός πρωτοπαθούς πονοκεφάλου και μιας πιο σοβαρής κατάστασης