Κέλλυ Βελώνια

Φάρμακα χωρίς παρενέργειες; Κι όμως φαίνεται εφικτό χάρη σε ερευνητές του ΙΤΕ και του Πανεπιστημίου Κρήτης!

Φάρμακα χωρίς παρενέργειες; Κι όμως φαίνεται εφικτό χάρη σε ερευνητές του ΙΤΕ και του Πανεπιστημίου Κρήτης!

Με ποιο τρόπο επιστήμονες από την Κρήτη στοχεύουν στην προστασία των υγιών κύτταρων από τις τοξικές επιδράσεις του φαρμάκου και στην αύξηση της αποτελεσματικότητάς του