Κεντρική Μακεδονία

Παρακολούθηση του κορωνοϊού στα λύματα σε όλη την Κεντρική Μακεδονία

Παρακολούθηση του κορωνοϊού στα λύματα σε όλη την Κεντρική Μακεδονία

Έμφαση τουλάχιστον για το επόμενο διάστημα θα δοθεί στους τουριστικούς προορισμούς και τις ξενοδοχειακές μονάδες