Κέντρο Αθήνας

COVID-19: Άδειο το κέντρο της Αθήνας

COVID-19: Άδειο το κέντρο της Αθήνας

Οι επαγγελματίες τήρησαν τα αυστηρά μέτρα που λήφθηκαν ενάντια στην εξάπλωση του κορωνοϊού και το κέντρο της Αθήνας παρουσίαζε εικόνα έρημης πόλης