Κέντρο Ευρωπαϊκών Οικονομικών Ερευνών

Η Πολωνία ο μεγάλος χαμένος, κερδισμένος ο νότος της Ευρώπης από το προταθέν ταμείο Ανάκαμψης της Ε.Ε.