Κέντρο Στήριξης Δημότη

Ιεράπετρα: Το Κέντρο Στήριξης Δημότη ενημερώνει για την απαγόρευση κυκλοφορίας

Ιεράπετρα: Το Κέντρο Στήριξης Δημότη ενημερώνει για την απαγόρευση κυκλοφορίας

Το προσωπικό του Κέντρου παραμένει στη διάθεση των πολιτών παρέχοντας διευκρινίσεις