Κίνηση Οχημάτων

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας σε τμήμα του ΒΟΑΚ

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας σε τμήμα του ΒΟΑΚ

Στις περιοχές Κόμβου Πλατανιά έως Κόμβου Ταυρωνίτη