Κλειστός Κόμβος

Κλειστός ο κόμβος λόγω εργασιών ανακατασκευής ασφαλτοτάπητα

Κλειστός ο κόμβος λόγω εργασιών ανακατασκευής ασφαλτοτάπητα

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να τηρούν την εγκεκριμένη από την Αστυνομία εργοταξιακή σήμανση.