Κλεμμένη Εικόνα

Κλεμμένη εικόνα επαναπατρίστηκε από το Ηνωμένο Βασίλειο

Κλεμμένη εικόνα επαναπατρίστηκε από το Ηνωμένο Βασίλειο

Η εικόνα είχε κλαπεί τον Σεπτέμβριο του 2005