Το κλουβί με τα όνειρα

Το κλουβί με τα όνειρα…στα Παραμύθια της Τρίτης!

Το κλουβί με τα όνειρα…στα Παραμύθια της Τρίτης!

Κάθε μέρα κι ένα βιβλίο…κάθε βράδυ κι ένα παραμύθι!