Κοινωνικό Εργαστήρι

Γιορτή του Κοινωνικού Εργαστηρίου της "Θάλασσας Αλληλεγγύης"

Γιορτή του Κοινωνικού Εργαστηρίου της "Θάλασσας Αλληλεγγύης"

Στην αυλή του Κοινωνικού Χώρου των Ιδρυμάτων Καλοκαιρινού