Κοινωνικό Παντοπωλείο Ρεθύμνου

Δωρεά στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Ρεθύμνου

Δωρεά στο Κοινωνικό Παντοπωλείο Ρεθύμνου

Από το ΔΣ ΕΔΕΥΑ