Κοινωνικό Ταμείο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει το νέο Κοινωνικό Ταμείο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει το νέο Κοινωνικό Ταμείο

Με συνολικό προϋπολογισμό 88 δισ. ευρώ