Κοιτάσματα Υδρογονανθράκων

Από το φθινόπωρο οι εργασίες για κοιτάσματα στην Κρήτη

Από το φθινόπωρο οι εργασίες για κοιτάσματα στην Κρήτη

Το χρονοδιάγραμμα σχετικά με τις έρευνες υδρογονανθράκων