Κονσέρβες

Πόσο χρόνο αντέχουν πραγματικά οι κονσέρβες

Πόσο χρόνο αντέχουν πραγματικά οι κονσέρβες

Η τυπωμένη ημερομηνία λήξης και ο χρόνος ζωής τους