Κωνσταντίνος Κανάρης

Κωνσταντίνος Κανάρης τ ΄όνομά μου*…

Κωνσταντίνος Κανάρης τ ΄όνομά μου*…

"Γνωστά και άγνωστα στον πολύ κόσμο στοιχεία της βιογραφίας του μας αποκαλύπτουν μια πολύπλευρη προσωπικότητα που μέλημα και πόθος της ήταν μόνο η ελευθερία του τόπου"