Κόστος Εργασίας

Eurostat: Κατά 2,4% αυξήθηκε το ωριαίο κόστος εργασίας στην Ελλάδα το 2019

Eurostat: Κατά 2,4% αυξήθηκε το ωριαίο κόστος εργασίας στην Ελλάδα το 2019

Το κόστος εργασίας αποτελείται από τους μισθούς και ημερομίσθια και το μη μισθολογικό κόστος (τις εισφορές των εργοδοτών στην κοινωνική ασφάλιση)