Κοξαρέ

Καθαρίζουν το δρόμο από Κοξαρέ μέχρι Ρέθυμνο

Καθαρίζουν το δρόμο από Κοξαρέ μέχρι Ρέθυμνο

Καθαρισμός επαρχιακών οδών από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της ΠΕΡ