Κύκλος Σεμιναρίων

«Τηλεκπαίδευση εκτάκτου ανάγκης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης»

«Τηλεκπαίδευση εκτάκτου ανάγκης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης»

Νέα συνάντηση του σεμιναρίων με τίτλο: «Τεχνολογία, Κοινωνία και Επιστήμη»