ΛΕΦΕΔ

Αναστέλλει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες η ΛΕΦΕΔ

Αναστέλλει τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες η ΛΕΦΕΔ

Λόγω των μέτρων πρόληψης.