Λεωφόρος Δικαιοσύνης

Ακόμα πιο φιλική για τους πεζούς η διαδρομή

Ακόμα πιο φιλική για τους πεζούς η διαδρομή

Τοποθετούνται δεκάδες παγκάκια σε Δικαιοσύνης και Ίδης