Λεωνίδας Κουμάκης

Ελλάδα: Η παράνομη μετανάστευση σε αριθμούς

Ελλάδα: Η παράνομη μετανάστευση σε αριθμούς

Η Ελλάδα, ο διαχρονικός παράδεισος της φύσης και του πνεύματος, από την δεκαετία του 1980 και μετά άρχισε να αποτελεί προνομιακό στόχο εποικισμού στην αρχή από τον Βορρά (Αλβανία, Βουλγαρία, Ρουμανία κ.α.) και στην συνέχεια από την Ανατολή, με βάση ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό των παντουρκιστών* που [...]