Λιάκος

Ο Λιάκος, η δήλωση και οι διευκρινίσεις

Ο Λιάκος, η δήλωση και οι διευκρινίσεις

Ο ίδιος εξήγησε ότι άλλο εννοούσε