Λιμεναρχείο Ιεράπετρας

Εκσυγχρονίζονται οι κτιριακές υποδομές του Λιμεναρχείου Ιεράπετρας

Εκσυγχρονίζονται οι κτιριακές υποδομές του Λιμεναρχείου Ιεράπετρας

Με απόφαση του Υπουργού Γιάννη Πλακιωτάκη