Λιμενικές Υποδομές

Σύμβαση 1,7 εκ. ευρώ για λιμενικές υποδομές στο Ρέθυμνο

Σύμβαση 1,7 εκ. ευρώ για λιμενικές υποδομές στο Ρέθυμνο

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι ο Δήμος Ρεθύμνης

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ