Λιμενική Αστυνομία

Σε λειτουργία η εφαρμογή e-ΔΛΑ

Σε λειτουργία η εφαρμογή e-ΔΛΑ

Αφορά στην ηλεκτρονική καταχώριση και διεκπεραίωση αιτήσεων αρμοδιότητας Λιμενικής Αστυνομίας

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ