Λιμενοφύλακες

Οι επιτυχόντες του διαγωνισμού για δόκιμους λιμενοφύλακες

Οι επιτυχόντες του διαγωνισμού για δόκιμους λιμενοφύλακες

Ανακοίνωση Πινάκων Επιτυχόντων & Επιλαχόντων υποψηφίων ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ έτους 2019 - Προθεσμία Υποβολής ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π. - Υποβολής ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π.