Λιποθυμίες

Με την τοποθέτηση βηματοδότη η θεραπεία για τις συχνές λιποθυμίες;

Με την τοποθέτηση βηματοδότη η θεραπεία για τις συχνές λιποθυμίες;

Τι αναφέρει νέα έρευνα Ιταλών γιατρών