Λιτανεία

Ματαιώνεται η λιτανεία της εικόνας

Ματαιώνεται η λιτανεία της εικόνας

Δεν θα γίνει η καθιερωμένη πομπή στην Παναγία την Χαρακιανή