Λογοτέχνης

Εμμανουήλ Ροΐδης, ένας από τους πιο σημαντικούς Έλληνες λογοτέχνες

Εμμανουήλ Ροΐδης, ένας από τους πιο σημαντικούς Έλληνες λογοτέχνες

«Έκαστος τόπος έχει την πληγήν του: Η Αγγλία την ομίχλην, η Αίγυπτος τας οφθαλμίας, η Βλαχία τας ακρίδας και η Ελλάς τους Έλληνας»

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ