Λογοθεραπεία

Τι αλλάζει στη διαδικασία αποζημίωσης για λογοθεραπεία κι εργοθεραπεία

Τι αλλάζει στη διαδικασία αποζημίωσης για λογοθεραπεία κι εργοθεραπεία

Μέσα στις επόμενες μέρες πρόκειται να τεθεί σε λειτουργία άλλη μια ψηφιακή πλατφόρμα, μέσω της οποίας οι γονείς θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα απαραίτητα δικαιολογητικά