Μάχη Δοϊράνης

Η θρυλική Μεραρχία των Κρητών στην Μάχη της Δοϊράνης

Η θρυλική Μεραρχία των Κρητών στην Μάχη της Δοϊράνης

Την Κρητική Μεραρχία την αποτελούσαν το 8ο και 9ο Σύνταγμα Κρητών, το 29ο Σύνταγμα Πεζικού, τις Κ1 και Κ2 Μοίρες Ορειβατικού πυροβολικού, με δύο πυροβολαρχίες η κάθε μια.