Μάχη της Κρήτης

25 Μαΐου 1941: H Κάνδανος καίγεται…

25 Μαΐου 1941: H Κάνδανος καίγεται…

6η μέρα της Μάχης της Κρήτης…!

/ΡΟΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ